VISIE

Studio Santee gelooft....

... dat beweging dé sleutel vormt tot een fysiek en mentaal gezond leven

... dat bewegen geen optie is, maar een must en dat we het dus niet moeten zien als een optioneel uurtje ontspannen, maar als één van de primaire basisbehoeften van elke mens. 

... dat beweging het welzijn en de prestatie bevordert voor iedereen: jong en oud, man en vrouw, ouder en kind, in particuliere sfeer en in de bedrijfswereld. 

... in de kracht van meerzijdige en gevarieerde sportbeoefening door focus te leggen op optimale beweegpatronen, fysische geletterdheid en multi-sport. Zeker voor jongere kinderen klinkt de roep uit wetenschappelijke hoek naar meerzijdige sportbeoefening steeds luider. Kinderen die té eenzijdige bewegen hebben meer risico op sportblessures, burn-outs, sportmoeheid en onderontwikkeling van motorische vaardigheden. 

... dat de lijst aan voordelen van voldoende en gevarieerde beweging  na elk wetenschappelijk onderzoek alleen maar langer en langer zal worden, zowel op fysiek-motorisch, sociaal-mentaal als cognitief-performantie vlak.

... in de kracht van buitenlucht! Buitenlucht heeft niet alleen een positief effect op ons humeur, het vermindert stress en burn-out, zorgt ervoor dat ons lichaam meer vitamine D aanmaakt en geeft ons ook meer energie.

... in de kracht van samen zijn, samen sporten, samen ontspannen, samen tot rust komen en samen plezier maken. 

... dat fysieke en mentale gezondheid, gezonde voeding en ergonomie nauw met elkaar verbonden zijn. Een holistische aanpak over deze vier thema's heen is een springplank naar een veerkrachtiger en gelukkiger leven. Hier willen we in de toekomst met Studio Santee verder op in zetten.